ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Για την καλύτερη εξοικείωσή σας με τους πίνακες καταχώρησης της εφαρμογής e-Inventory, μπορείτε να δείτε την καταγραφή ενός υποθετικού φορέα με το όνομα TEST. Συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη: testuser@einventory.gr και τον κωδικό πρόσβασης: T@5tU5@r

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα