Αναλυτικός Κατάλογος Υπηρεσιών

         
Drag a column header here to group by that column
Επιβλέπων Φορέας 
Φορέας 
Ονομασία Συστήματος 
Ονομασία Υποσυστήματος 
Επιχειρησιακή Σκοπιμότητα 
Ίδια Μέσα; 
Αριθμός Αδειών Χρήσης 
Κατηγορία Άδειας Χρήσης 
Πνευματικά Δικαιώματα; 
Είδος Υπηρεσίας 
Ιστοσελίδα (URL) 
Κοινή Χρήση; 
Παραγωγική Λειτουργία 
Σύμβαση Συντήρησης 
Πέρας Σύμβασης 
Πρόσθετα Στοιχεία 
Ημ. Υποβολής 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
xv
x-
+
-
+
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
xv
xv
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΔΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΔΑΕκπαίδευση και Έρευνα0 Creative Commons Αναφορά ΔημιουργούG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςwww.ekdd.gr  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝΕκπαίδευση και Έρευνα0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕκπαίδευση και Έρευνα0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp?SignType=2  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΕκπαίδευση και Έρευνα0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp?SignType=1  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΕκπαίδευση και Έρευνα0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/research/  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΕκπαίδευση και Έρευνα0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/research/indexpart.jsp  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΔΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΔΔΑ Εκπαίδευση και Έρευνα0Creative Commons Αναφορά ΔημιουργούG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝΑνθρώπινο Δυναμικό0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/mitroo/  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΔημόσια Διοίκηση0Creative Commons Αναφορά ΔημιουργούG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://resources.ekdd.gr/knowledge/  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΔΔΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΔΔΑΑνθρώπινο Δυναμικό0Open SourceG2G, G2C, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/instructors/index.jsp  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΔημόσια Διοίκηση0Creative Commons Αναφορά ΔημιουργούG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://www.opengov.gr/home/  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΣΔΔΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΣΔΔΑΑνθρώπινο Δυναμικό0Open sourceG2G, G2C, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://esdda.ekdd.gr/exams  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΣΔΔΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΣΔΔΑΕκπαίδευση και Έρευνα0Open sourceG2G, G2C, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://esdda.ekdd.gr/esdda  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΣΔΔΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΣΔΔΑΕκπαίδευση και Έρευνα0Open sourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-06-11-32-29/2012-06-19-12-44-11  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΔΔΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΔΔΑΕκπαίδευση και Έρευνα0ΕμπορικόG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://library.ekdd.gr/abekt/opac2/zConnectELL.html Αγορά από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, υποστήριξη με ίδια μέσα από ΕΚΔΔΑ3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΔΔΑΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΔΔΑΑνθρώπινο Δυναμικό0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttp://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-06-11-31-30/2012-06-19-12-33-31  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΑνθρώπινο Δυναμικό0Open SourceG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσηςhttps://online.ekdd.gr/applications/  3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑΔημόσια Διοίκηση0ΕμπορικόG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσης  Καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚΔΔΑ
1. Διαχείριση εκπαιδευτικής διαδικασίας ΙΝΕΠ
2.Διαχείριση εκπαιδευτικής διαδικασίας ΕΣΔΔΑ
3. Οικονομικό
4. Προσωπικό
3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΑΠΥΡΟΣΠΑΠΥΡΟΣΔημόσια Διοίκηση1ΕμπορικόG2E, G2G, G2C, G2B, Εσωτερικής Χρήσης  Πάπυρος3/9/2021 1:27:40 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠρομήθειες1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟικονομικά / Φορολογικά1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝΔημόσια Διοίκηση1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝON-LINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥΠληροφορική και Επικοινωνίες1000UNLIMITEDG2E, G2G, G2C, G2BΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΔημόσια Διοίκηση1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔημόσια Διοίκηση1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΔΑΣΩΝΠεριβάλλον, Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔημόσια Διοίκηση1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΔημόσια Διοίκηση1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΔημόσια Διοίκηση1000UNLIMITEDΕσωτερικής ΧρήσηςΔΥ ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ17/5/2024 12:45:09 μμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥMisterCAΣύστημα Καταγραφής & Ανάλυσης Κλήσεων – Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακής ΥποδομήςΠληροφορική και Επικοινωνίες3000PermanentΕσωτερικής Χρήσηςhttp://telephony.aegean.gr/13/9/2014 1/9/2014 9:41:51 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥCARDISOFT ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4Σύστημα Διαχείρισης ΦοιτητολογίουΑνθρώπινο Δυναμικό1000ΜΟΝΙΜΕΣG2C, Εσωτερικής ΧρήσηςΔεν είναι web υπηρεσία Υπάρχει 1 έτος δωρεάν εγγύηση γιατί το έργο παραδόθηκε 31/7/2014. θα υπάρχει σύμβαση συντήρησης από το επόμενο έτος1/9/2014 9:41:51 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfaware Τ.Α.Π.Οικονομικά / Φορολογικά4GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΤέλος ΎδρευσηςΟικονομικά / Φορολογικά3GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΔιαχείριση Ταχυπληρωμής Τέλους Οικονομικά / Φορολογικά1GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΤέλη ΠαρεπιδημούντωνΟικονομικά / Φορολογικά3GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΣτατιστικά ΥποδειγμάτωνΟικονομικά / Φορολογικά2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΜισθοδοσίαΟικονομικά / Φορολογικά4GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΑναλυτική Περίοδος Δήλωσης Οικονομικά / Φορολογικά3GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΛογιστήριοΟικονομικά / Φορολογικά6GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΤαμειακή ΥπηρεσίαΟικονομικά / Φορολογικά19GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΔιπλογραφικό ΣύστημαΟικονομικά / Φορολογικά1GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΑναλυτική Λογιστική Οικονομικά / Φορολογικά2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΓραφείο Εξυπηρέτησης ΠολίτηΠεριβάλλον, Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΗλεκτρονικό ΠρωτόκολοΆλλο4GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΓραφείο Κίνησης ΟχημάτωνΜεταφορές2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΤέλη ΝεκροταφείουΑνθρώπινο Δυναμικό2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΑναθεώρηση Εκλογικών ΚαταλόγωνΑνθρώπινο Δυναμικό1GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΔημοτολόγιοΑνθρώπινο Δυναμικό7GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΛηξιαρχείοΑνθρώπινο Δυναμικό2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣAlfawareΜητρώο ΑρρένωνΑνθρώπινο Δυναμικό2GPLG2E, G2CAlfaware: http://alfaware.gr/default.aspx?pid=280&parentid=2805/8/2014 21/4/2015 9:18:33 πμ
Page 1 of 79 (3901 items)Prev[1]234567777879Next